בית שהוא גם בית ספר

ר' ישראל סלנטר, הלך לילה אחד בשעה מאוחרת מבית הכנסת לביתו.
בדרך עבר על יד ביתו של סנדלר ומבעד לחלון
ראה שהסנדלר יושב רכון על עבודתו והנר דולק לפניו.
נכנס ר' ישראל אצל הסנדלר ואמר לו:
ר' יהודי, בשעה מאוחרת כזו יושב אתה עדיין ומתקן?
ענה לו הסנדלר:
"אבי מורי ז"ל לימדני כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן"
נענה אחריו ר' ישראל ואמר:
"כל עוד הנר דולק צריך לתקן".

אמונה בסיכוי לשינוי, אמונה ביכולת הלומד להגיע להישגים משמעותיים, אמונה ביכולת המורה לשאוף ולעשות הכל למען תלמידיו.
אלו שלושת האמונות המנחות את עבודתנו.

האני מאמין של בית ספר לוינסון

 

אשנב לבית הספר

בי"ס לוינסון הינו תיכון מקיף דתי המחנך ברוח ערכי הציונות הדתית לתורה עם דרך ארץ, ליראת שמים תוך נאמנות לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

"התפיסה החינוכית" של בית הספר מושתתת על מתן מענה לצרכים הייחודיים בתחום התורני הלימודי והרגשי של כל תלמיד ותלמידה במטרה לטפח אישיות של תלמיד בעל השקפה דתית מגובשת, בעל השכלה אוניברסלית רחבה. שואף למצוינות ולמעורבות קהילתית, מוכשר ומוכן להתמודד בחברה מודרנית ובעולם מורכב.


בעבודה החינוכית של צוות בית הספר המטרה היא הדגשת הערך של "דרך ארץ קדמה לתורה".
שאיפתנו היא שתלמיד המסיים את בית הספר ישתלב בישיבות ההסדר, במכינות הקדם צבאיות ובצה"ל והבנות בשירות לאומי וישאו בגאווה את הערכים שספגו בביה"ס הלכה למעשה...קרא בהרחבה
 

 
 
דבר מנהל בית הספר

תלמידים והורים יקרים !
5 שנים חלפו מאז קבלתי על עצמי לנהל את בית הספר.
במבט לאחור בית הספר צעד צעדי ענק בהגדלת מספר תלמידיו, בהישגיו הלימודיים חסרי התקדים במערכת החינוך ובחינוך הערכי-תורני בהיותו מקיף ממלכתי דתי יחידי ומיוחד בקריות.

הצלחנו להוכיח בשנים אלה כי צוות המורים של בית הספר מסוגל במסירות, מקצועיות ונתינה חסרת גבולות לגרום לתלמידים להצלחה לימודית, לאהבת הזולת ולאהבת בית הספר. להגיע לבית הספר מתוך חיוך ולעזוב אותו בסוף יום מתוך חיוך.

מצאנו לנכון לפרסם עלון זה בשבוע בו חל ט"ו בשבט חג האילנות. בו כל זרע הופך לצמח וכל שתיל הופך לעץ, ללא טיפול מקצועי ומסור בזרעים ושתילים דבר לא יצמח. כך אנו רואים את טיפולנו בכם....קרא בהרחבה

 
פעילות שוטפת

"אפיקים" - שינוי ערכי תורני
בבוקרו של יום, ראה הרבי, רבי ממזיבוב, את נכדו והוא ממרר בבכי.
שאלו הרבי לפשר בכיו.
ענה לו הנכד:

 "שיחקתי עם חברי במחבואים, התחבאתי במקום מסתור וחיכיתי שימצאוני. לפתע הוסחה דעתם והם פתחו במשחק אחר, ואני מחכה ומחכה ומחכה...
והם אינם מחפשים אחרי..."
התחיל הרבי לבכות עם נכדו, התאנח ואמר:
הרי זוהי טענת הקב"ה כלפינו: "התחבאתי מפניכם כדי שתגלוני ואני מחכה ומחכה, ואתם אינכם מחפשים כלל" (יואל רפל יראה ואהבה עמ' 56).
ובכן יצאנו אנו, קבילת בי"ס לוינסון, אל "האופק" הרחב לחפש בו את קירבת ה' ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו וכך נפתחו בפנינו האפיקים של "אפיקים".
התכנית מזמנת לנו, קהילת ביה"ס: מורים ותלמידים, מסגרת...קרא בהרחבה

חינוך ערכי דתי
יהדות בדרכי נועם-חינוך תורני אמוני
 

כיצד מקרבים?
תלמידנו המגיעים ברובם מבתים שאינם חזקים מבחינה דתית-מסורתיים או חילוניים, נפגשים עם היהדות

בעיקר רק בבית הספר. לרובם זה המטען אותו יישאו לשנים הבאות.
אנו רואים חשיבות בצעידה יד ביד עם תלמידנו בקירובם לתורה ולמצוות. בית הספר מציב את קיום המצוות-תפילות , שמירת שבת, הופעה דתית וכו' בראש סולם הערכים והחינוך הבית ספרי. אולם כדי ליצור הפנמה והזדהות שתוביל לשמירת מצוות בית הספר דוגל בסיסמה "יהדות בדרכי נועם".
אנו מלווים את תלמידנו ויוצרים אוירה של שותפות והזדהות גם בצד הדתי ואולי-העיקר בצד הדתי...קרא בהרחבה