יחסי ציבור מילון מושגים

יחסי ציבור מילון מושגיםבכל מגרש עסקי ישנו מילון מושגים שכל הנכנס לאותו מגרש כדאי שידע ויבין. במגרש יחסי הציבור, מילון המושגים משולב במונחים שהושאלו מאנגלית ובמילים עבריות; חלק מהמונחים מגיעים מתחום העיתונות הכתובה ומהמדיה/תקשורת אלקטרונית והשאר מגיעים משיווק, פרסום ועולם העסקים. לפניכם, מילון מושגים ביחסי ציבור אשר יעזור לכם להבין קצת יותר מה אומרים לכם אנשי יחסי הציבור או יועצי התקשורת של החברה שאתם עובדים בה כאשר הם מדברים אליכם ב”יחצנית”.

אייטם – ידיעה המתפרסמת במדיה במטרה ליצור מודעות. אייטם יהיה בדרך כלל מוגבל במילים, קצר וממוקד, בשונה מכתבה.

אימות מידע – כל ידיעה או עובדה המתפרסמת חייבת לעבור אימות שמחזק את מהימנותה.

אסטרטגיה – הדרך בה יפעל הארגון כדי להשיג את מטרותיו מול קהל היעד וביחס למתחרים ולמצב הכלכלי, חברתי הנוגע לפעילות הארגון.

אסטרטגית יחסי ציבור – תוכנית העל הקובעת את הגדרת קהלי היעד, מטרות, מתחרים ותוכנית עבודה. מהתוכנית האסטרטגית תיגזר טקטיקת יחסי הציבור ותוכנית העבודה המלאה.

ברווז עיתונאי – ידיעה שאין לה בסיס. מקורה בדרך כלל בשמועה או בהפצה מכוונת של מידע לא אמין או לא מבוסס.

בידול – השונה והחזק בפעילות החברה או הארגון והמקנה יתרון תחרותי מתמשך.

בלוג – יומן רשת המהווה אחד הכלים להעברת מסרים לא ישירים או לבנית תדמית לאיש, ארגון או מוצר. בלוג מהווה כלי להפצת המסרים התקשורתיים, לפרסם מאמרים ודעות אופן אישי. בלוגים ברשת מהווים כלי משלים לפעילות יחסי ציבור ככלי תקשורת נוסף ובלתי אמצעי בעל אמינות רבה.

בריף – סקירה ומידע ראשוני המועבר לצורך הכנת הודעה לעיתונות, קמפיין, מהלך תקשורתי ותכנון אסטרטגי וטקטי.

דד ליין – המועד האחרון שבו העיתונאי יכול להגיש כתבות למערכת. ממנו נגזרים לוחות הזמנים לפעילויות משרד יחה”צ המבקש להעביר מידע לפרסום.

דובר – תפקידו לנהל ולתאם בין כל מערכי התקשורת הפנים הארגוניים והחיצוניים. הדובר הוא איש אמונו של המנכ”ל ומשמש כיועץ אישי. לעיתים ישמש איש יחסי הציבור כדובר הארגון או החברה.

הדלפה – העברת מידע לעיתונות ללא סמכות בדרך כלל במטרה ליצור נזק תדמיתי או ישיר למתחרה.

הודעה לעיתונות (קומוניקט) – הודעה הכוללת מסר מוגדר ומופצת לרשימת תפוצה בכלי התקשורת לפי סוג הכתבים והנושא. ההודעה לעיתונות היא כלי עבודה מרכזי בין איש יחסי הציבור לכלי התקשורת.

הצלבת מידע – אימות מידע ובדיקתו באמצעות מקור או מקורות אחרים.

חדשות קשות – ידיעה עכשווית בעלת חשיבות וערכיות חדשותית גבוהה, המחייבת פרסום מידי.

חדשות רכות – חדשות וסיפורים בעלי חשיבות פרסום נמוכה ואשר מורכבת בדרך כלל מרקע רחב.

חופש העיתונות – אחד מערכי היסוד של כל מדינה דמוקרטית, כדי להבטיח את תפקוד השלטון יש להבטיח את אי תלותה של העיתונות ושל כלי התקשורת בגורמי שלטון ולהגן עליה מפני איומים מצדו.

טור – עמודת טקסט, בדרך כלל ע”י כותב/ת קבוע/ה בעיתון.

טוק בק – תגובה ברשת האינטרנט למאמרים וידיעות.

ידיעה – העיקר המידע על אירוע שסביבו יכתב האייטם או הכתבה.

ידיעה בלעדית – ידיעה שאינה מתפרסמת במקביל באמצעי תקשורת אחרים. מהווה כלי להבטחת פרסום הידיעה תוך ניטור התוכן שיתפרסם ומהווה כלי של איש יחסי הציבור מול הכתב/מערכת.

יחסי ציבורhttps://kiryatech.com/services/public-relations/ (יחצ) – פעילות תקשורתית מתמשכת שמטרתה להציג ולהשפיע על ציבור כללי או ממוקד.

יחצ”ן – אדם המייצר עבור העיתונאים מידע תקשורתי רלוונטי עבור הלקוח אותו הוא מייצג.

יועץ תקשורת – איש יחסי ציבור המנחה את הלקוח כיצד להתנהג ולפעול מול אמצעי המדיה השונים. יועץ התקשורת עוסק באסטרטגיה ובטקטיקה של הארגון.

כפולת עמודים – בדרך כלל מדובר בכתבה המתפרשת על שני עמודים סמוכים.

כתב עת – מגזין המופיע בתדירות קבועה (ירחון, שבועון, דו שבועון) ואשר עוסק בנושא ממוקד.

כתבה – כתיבה או דיווח עיתונאי על נושא, אירוע, בן אדם וכו’. ההבדל בין כתבה לידיעה הוא בדרך כלל באורך (כתבה ארוכה יותר). ישנן מספר סוגי כתבות: חדשות, מגזין, דיוקן, צבע, ריאיון, רקע, תדמית, תחקיר ועוד.

לא לציטוט – מידע הנמסר לעיתונאי על ידי מקור מסוים בתנאי מפורש שהמידע לא ייוחס למקור.

לא לפרסום – מידע הנמסר לעיתונאי על ידי מקור מסוים בתנאי מפורש שהמידע לא יפורסם אלא יהווה כלי רקע להבנה בלבד.

לובינג – פעילות המאפשרת לגוף אינטרסנטי לפעול לקידום מטרותיו בכנסת ובמוסדות השלטון.

מאמר – כתיבה המציגה את עמדותיו של הכותב בנושא מסוים.

מאמר דיעה – כתיבה עיתונאית או אישית, בה מביע הכותב את דעתו ועמדתו ביחס לסוגיה הנמצאת בסדר היום הציבורי.

מאמר מערכת – מאמר המציג את דעת מערכת העיתון. בדרך כלל בנושאים שעל סדר היום הציבורי – חברתיים, פוליטיים, כלכליים ועוד.

מוביל דעה – אדם, קבוצה או ארגון המשפיעים על דעת הציבור באשר לעמדה, רכישה או פעילות אחרת.. מוביל דעה יכול להיות איש בעל מומחיות בתחום הנדרש או איש מוכר שדעתו תסחוף את הציבור.

מועצת העיתונות – הגוף העליון של מוסד התקשורת בישראל המנחה את פעולת העיתונים והעיתונאים בישראל.

מוסף יומי – תוספת, בדרך כלל בתבנית של כתב עת המצורפת לעיתון יומי (לדוגמא: כלכלה, ספורט, בריאות).

מוסף פרסומי – תוספת, בדרך כלל בתבנית של כתב עת המצורפת לעיתון יומי או שבועי .עיקר תכניו קנויים ומופעים בצורת כתבות שיווקיות או פרסומות.

מוסף שבועי – תוספת, בדרך כלל בתבנית של כתב עת המצורפת לעיתוני סוף שבוע (לדוגמא: שבעה ימים, מוסף תרבות).

מותג – מושג מעולם השיווק המתאר מוצר/חברה/שירות וכו’ המסמל ערכים ספציפיים היוצרים הקשרים בדעת הקהל בנושא מסוים או ביחס למוצר. מותג מייצר ערכים חיובים בדעת הקהל.

מיתוג אישי – Personal Branding – שיווק אישיותי של אדם או פונקציה שתפקידה לבדל ולבנות זהות מותגית אחידה. המיתוג האישי רלוונטי ככל שכלי התקשורת מתרבים. מיתוג אישי יכלול עבודה מקיפה גם ברשת דרך פעילות ברשתות חברתיות ועסקיות. זהו כלי מרכזי לקידום פוליטיקאים, עורכי דין, רופאים, מטפלים, אומנים ומנהלי חברות. המיתוג האישי באינטרנט מהווה כלי לקידום קריירה אישית.

מיתוג מחדש  – re-branding – לעיתים חברות הנתפסות במיושנות ולא אטרקטיביות מספיק בעיני הציבור, מבקשות לרענן את המותג שלהם. הרענון נעשה על ידי מתיחת פנים תדמיתית, שינוי בערכי המותג, בחיצוניות שלו, במרכיביו וכדומה.

מסיבת עיתונאים – יזום מפגש שמטרתו לדווח או להעביר מסרים באופן קבוצתי לעיתונאים המסקרים את התחום.

ניהול משבר – לימוד מקדים של הלקוח, פעילותו והסביבה העסקית או הפוליטית בה הוא פועל, מאפשרת הכנה טובה למשבר תקשורתי או תדמיתי ולמינוף מטרות החברה ביום שאחרי המשבר.

ניוזלטר newsletter – עיתון חדשות עצמאי של החברה או הארגון אותו אפשר לדברר לקהלי יעד שונים. ניוזלטר מופץ הן בדואר והן בדואר אלקטרוני בכפוף לכללים שקבע החוק.

סגיר ידיעה – פסקה המתארת את החברה/העסק בקצרה ובמיקוד

סוכנות ידיעות – ארגון חדשותי המספק תוכן חדשותי (ידיעות, כתבות ותמונות) לאמצעי התקשורת.

סקופ – ידיעה בלעדית החורגת מן השגרה ומעוררת תהודה ומשמעותיות.

פרסום – אמצעי להעברת מסר שיווקי לקהלי היעד באמצעות תקשורת המונים. מטרות פעילות פרסומית הן לידוע, לשכנע, לחזק עמדות ולהניע לפעולה.

פתיח ידיעה – סיכום של הידיעה בפסקה הראשונה תוך ציון כל הדברים החשובים, כגון: נושא הידיעה ונשוא הידיעה קרי החברה או האישיות שבגינם נכתבה הידיעה/כתבה.

קהל יעד – בחירת הלקוחות הפוטנציאלי ממנה נגזרת התוכנית לקמפיין תקשורתי ופעילויות שיווקיות ופרסומיות.

שיווק – אמצעי לקידום פעילות עסקית של חברה, אישיות, מוצרים או שירותים.

תדמית – משקפת את האדם/החברה/העסק ומבטאת את אופן תפיסתו ע”י קהל היעד.

תיק עיתונות – תיק המכיל מידע כללי על החברה ועל מוצריה ומיועד לעיתונאים. התיק כולל בריף על החברה, מנהליה, תחום עיסוקה והישגיה.

תקשורת שיווקית (מרקום) – תקשורת תומכת מכירות. מסייעת להשגת המטרות העסקיות ותדמיתיות של הארגון. כוללת את כל סוגי האמצעי התקשורת להעברת מסרים לקהל היעד.

פורסם ע”י: kiryatech